سه شنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
Tuesday 31 May, 2022 18:30
Week 30 IPL 2021-2022

*در خصوص عدم برگزاری مسابقه دو تیم نساجی مازندران به عنوان تیم میزبان و تراکتور تبریز به عنوان تیم میهمان از هفته سی ام مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور که قرار بود در تاریخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ برگزار شود، با توجه به گزارشات مقامات رسمی مسابقه که اعلام داشتند دلیل عدم برگزاری مسابقه، عدم اخذ مجوز لازم از شورای تامین استان تهران توسط تیم میزبان است.

پس از ارسال ابلاغیه و مشاهده مدارک و مستندات ارائه شده از سوی تیم میزبان، کمیته انضباطی اعلام کرد:

ضمانت عدم اجرای آن تعیین تنبیهات انضباطی وفق مقررات با تشخیص رکن قضایی می باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که کلیه تلاش های تیم نساجی برای برگزاری این مسابقه با حسن نیت بوده و این تلاش را قابل توجه و تقدیر می داند اما آن را کافی برای برگزاری مسابقه تشخیص نداده عدم اخذ مجوز از شورای تامین استان را به عنوان یکی از ارکان تجویز انجام مسابقه بر عهده تیم میزبان طبق مقررات می داند.

بر همین اساس عدم صدور مجوز به معنای مسئول بودن باشگاه میزبان وفق ماده ۶۲ انضباطی تشخیص داده شده و وفق ماده مذکور بلحاظ مسئول تشخیص دادن باشگاه نساجی مازندران در عدم برگزاری مسابقه ضمن بازنده اعلام نمودن این باشگاه با نتیجه سه بر صفر اما به لحاظ تلاش قابل تقدیر باشگاه نساجی تا لحظه آخر جهت اخذ مجوزهای لازم و برگزاری مسابقه که حضور دو تیم نیز اماره ای بر این حسن نیت باشگاه میزبان است، با در نظر گرفتن مواد ۹۳ و ۹۴ مقررات انضباطی باشگاه نساجی مازندران را به مبلغ ۱۰ میلیون ریال محکوم شد.

Top