جمعه , ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
Friday 14 April, 2023 19:30
Week 26 IPL 2022-2023

Timeline

 
90'

Player statistic

    22' Saeed Sadeghi
    26' Giorgi Gvelesiani
Morteza Poor Ali Ganji 63'    
    64' Morteza Poor Ali Ganji
    85' Giorgi Gvelesiani

Additional information

Referee
Nazemi
Referee 1
Alighadr
Referee 2
Toosi
Video Highlights
Top