پنجشنبه , ۱۷ فروردین ۱۴۰۲
Thursday 06 April, 2023 19:30
Week 25 IPL 2022-2023

Timeline

 
90'

Player statistic

    28' Alireza Khoshkafa
Mehdi Torabi 36'    
Saeed Sadeghi 40'    
    55' Mostafa Naeijpour
Sina Assad Beigi 65'    
Luciano Pereira Mendes 82'    
Danial Esmaeili Far 93'    

Additional information

Referee
Heydari
Referee 1
Moraveji
Referee 2
Moradi
Video Highlights
Top