پنجشنبه , ۱۷ فروردین ۱۴۰۲
Thursday 06 April, 2023 19:00
Week 25 IPL 2022-2023

Timeline

 
90'

Player statistic

    34' Ali Mohsenzadeh
Shahin Tavakoli 42'    
Mohsen Azarpad 45'    
    54' Peyman Miri
Seyed Mehdi Hosseini 66'    
Jeferson Silva dos Santos 77'    
Hassan Jafari 90'    

Additional information

Referee
Vafapisheh
Referee 1
Ildroum
Referee 2
HashemiNasab
Video Highlights
Top